Laerskool Theresapark / Theresa Park Primary School

Visie / Vision

Toekomsgerigte toegevoegde waarde - elke dag.

Added values with the aim on the future - every day.

Laerskool Theresapark Visie

Missie

Ons bied deurlopend uitnemende onderwys aan leerders binne ‘n gedissiplineerde leerdervriendelike atmosfeer waar die leerders sukses kan beleef.

We offer high quality education wtihin a disciplined, learner friendly atmosphere, where every learner can achieve success.

Laerskool Theresapark Missie

Waardes

Ons Glo aan:
Uitnemendendheid, Eerlikheid, Opregtheid, Lojaliteit en Respek.

We believe in:
Excellence, Honesty, Loyalty, Sincerity and Respect.

Laerskool Theresapark Waardes

News Feed

School Comunicator
Follow the School Communicator for:

 • Circulars
 • Calender dates for the term
 • Homework
 • Test and Exams date

Download the School Communicator as follow:


The School Communicator helps parents to be informed anywhere, any time.


How to down load D6 School Communicator:


Step 1: Click on http://www/school-communicator.com/download.php

Step 2: Choose Laerskool Theresapark

Step 3: Choose Windows


Ontdek self waarom Laerskool Theresapark jou logiese keuse is…

 • Ons is grotendeels ‘n Afrikaanse skool met 21 Afrikaanse klasse. Laerskool Theresapark, ’n parallel-medium skool wat Afrikaanse en Engelse klasse aanbied gee leerlinge die geleentheid om in ‘n multi-kulturele omgewing te groei.
 • Graad 1 leerders se potensiaal word optimaal ontwikkel omdat elke Graad 1 onderwyser ’n voltydse klas-assistent het. In effek beteken dit dat daar twee onderwysers per Graad 1 klas is.
 • As Christelike skool kry alle leerders 3 keer per week Bybelonderriglesse.
 • Leerders kry daagliks dinamiese, interaktiewe en interessante lesse omdat elke klaskamer met ‘n dataprojektor, skootrekenaar en luidsprekers toegerus is - die ENIGSTE skool in Pretoria met hierdie fasiliteite in elke klaskamer.
 • Leerders word elke dag aan ‘n hoogs professioneel-ontwikkelde leesprogram blootgestel aangesien ons die ongelooflike waarde van lees as ‘n lewensvaardigheid verstaan.
 • Leerders se veiligheid is vir ons net so belangrik soos vir julle as ouers. Juis daarom is daar sekuriteitskameras in elke  klaskamer en op die perseel, asook  ‘n voltydse hekwag by ons hoofingang.
 • Die emosionele behoeftes van jou kind is vir ons ‘n prioriteit. By Laerskool Theresapark het ons ‘n Kohin jeugwerker op die perseel om leerders by te staan wat  deur ‘n moeilike tyd kan gaan.
 • Indien jou kind leerprobleme sou hê, is twee voltydse remediëring-spesialiste beskikbaar om leeruitdagings so spoedig moontlik aan te spreek en sodoende leer weer lekker te maak.
 • Natuurlik word leerders legio geleenthede gegee om hul potensiaal te ontdek en te ontwikkel. Daarom bied ons ‘n wye verskeidenheid sport-en kulturele aktiwiteite waaruit leerders kan kies en keur.
 • In 2012 het ons sport “step-up” program afgeskop. Dit behels professionele buite-afrigting vir al die sportsoorte wat by Laerskool Theresapark aangebied word. Ons begin reeds ’n verskil sien! Ons sien uit na nóg beter resultate wat in 2017 gelewer gaan word.