Voortrekkers 2018

News Feed

School Comunicator
Follow the School Communicator for:

  • Circulars
  • Calender dates for the term
  • Homework
  • Test and Exams date

Download the School Communicator as follow:


The School Communicator helps parents to be informed anywhere, any time.


How to down load D6 School Communicator:


Step 1: Click on http://www/school-communicator.com/download.php

Step 2: Choose Laerskool Theresapark

Step 3: Choose Windows


Voortrekkers

Voortrekkers

Arbeidsvreugde Voortrekkerkommando-aktiwiteite 2014:

 

Soos oud president Nelson Mandela gesê het: “History will judge us by the difference we make in the everyday lives of children.”

 

Arbeidsvreugde Voortrekkerkommando, as ingeskrewe kultuuraktiwiteit, het weereens hierdie jaar hande gevat met Laerskool Theresapark, om saam ʼn positiewe verskil in kinders se lewe te maak. Deur die jaar het die kinders die kans gekry om pret te hê terwyl hul besig was met konstruktiewe tydsbenutting.

 

WAT DIE VOORTREKKERS VIR DIE KINDERS EN HUL OUERS GEBIED HET IN HIERDIE JAAR :

 

Bekendstelling:

 

Die Voortrekkerkommando se bestuur het tydens “leerling registrasie” op 14 Januarie, persoonlik hul uitnodigingsbriewe aan ouers uitgedeel waarin hul genooi word om die Kommando se eerste aktiwiteit van die jaar, wat in die vorm van waterkaskenades aangebied was, te kom bywoon.

 

Op 21 Januarie, tydens die ouerinligtingsaand van die Grondslagfase Fase, het die Kommandoleier en AKL: Bemarking, toestemming verkry om ’n kort spreekbeurt in die klas te kry, waarin ouers van twee van die Graad 1 klasse ’n inligtingsbrosjure en ’n liniaal met die voortrekkerwapen op ontvang het.

 

Na afloop van die waterkaskenades op 27 Januarie is ’n ouervergadering in die skoolsaal gehou.

 

Met die Kommando se verjaarsdagviering op 3 Februarie het twee kinders van die Graad 5 span sjokolades met ’n briefie van dank en waardering vir ondersteuning, aan al die onderwysers van die skool uitgedeel.

 

Arbeidsvreugde Voortrekkerkommando het ook ’n bemarkingstalletjie gehad tydens die Têrie kosfees op 31 Augustus.

 

Tydens die kommando se prysuitdeling, wat geskeduleer is vir 2 November, gaan die Kommandoleier sy jaarverslag aan die ouers voorlê.

 

Mev. Riekie Kruger het in die tweede helfte van die jaar drie kleuterskole in die omgewing, nl: Florauna Kleuterkampus, Kleine Einstein en Timon en Phumba, gaan besoek. Sy het by elk van die onderskeie skole vir die Graad R leerders gaan lesse aanbied en ook briewe aan hul ouers gestuur om in 2015 by ons kommando te kom aansluit.

 

Ondersteuning :

 

Spanbyeenkomste word elke Maandag, tydens die skoolkwartaal, op Laerskool Theresapark se gronde tussen 17:00 en 18:00 aangebied.

 

Aan die einde van die jaar word Graadwieltoetsing gehou. Dit is wanneer daar d.m.v. speletjies getoets word of die spesifieke graadwerk wat deur die jaar hanteer is, deur die kind verstaan en onthou word. Die Graad 7 span het ingeskryf vir die Nasionale Voorslagtoetsing wat op 29 Augustus tot 1 September 2014 by die Voortrekkerplaas, Hartbeesfontein, aangebied is. Arbeidsvreugde het 4 lede wat gekwalifiseer het vir die Voorslagkenteken, wat dan ook deur die Oord op ‘n spesiale funksie in Oktober uitgedeel is.

 

Konstruktiewe Tydsbenutting:

 

Tydens byeenkomste op Saterdae en gedurende vakansies waar Gebieds Goedgekeurde aktiwiteite (GGA of soos die kinders dit noem, Kenteken-dae) aangebied word, leer en oefen die kinders praktiese vaardighede soos noodhulp, brandbestryding, handwerk, fietse in stand hou, verkeersreëls en kos maak, om maar net ’n paar te noem, terwyl kreatiwiteit ontgin en aangemoedig word. Wanneer die kenteken dan toegeken word na afloop van die kursus, is die kind deeglik getoets om te verseker hy/sy kan onthou en verstaan wat geleer is.

 

Kentekens wat verwerf word, word Vrydae tydens saalperiodes aan die kinders oorhandig. Dit is ‘n groot eer en prestasie om die tipe erkenning voor mede skoolleerlinge te ontvang.

 

Van die inligting wat leerders tydens GGA opdoen, pas goed in by die huidige skool kurrikulum .’n Voorbeeld hiervan is die kennis wat hul tydens die Ruimtewaarnening-kentekendae geleer het wat handig te pas kom in ‘n afdeling van Natuurwetenskappe.

 

Grense en Verwagtinge:

 

Omdat die volwassene saam met die kind beweeg is dit maklik om die kind se gedrag tussen maats te monitor, en kan die gedrag doelbewus positief beïnvloed word. Op hierdie wyse leer kinders aanvaarbare gedrag baie vinniger aan. Verantwoordelikheidsin word ook aangemoedig, want elke kind moet tydens kampe self verantwoordelikheid neem.

 

Respek word betoon teenoor ouer mense (offisiere) en maats wat van verskillende kommandos af saam geleenthede bywoon. So het ons kommando op 20 Oktober, tydens die “Omgee-week” die Eden aftree-oord besoek. Respek vir jouself word ook aangemoedig deur die uitlewing van die tien waardes van die voortrekkers o.a. dat ’n voortrekker gesag aanvaar, leiding neem en veral hulpvaardig is. Hierdie waardes word deurlopend ingewerk in lesse en aktiwiteite wat aangebied word.

 

Christenskap vorm ’n integrale deel van die voortrekker. Die Kommando het dan ook saam met ander Kommandos die Noord-van-die-berg Oord, se Hemelvaartsdiens en Kerkparade op Donderdag 29 Mei by NG Kerk Magalieskruin bygewoon.

 

’n Baie spesiale inlywingseremonie vir die nuwe groepslede wat tydens 2014 by ons Kommando aangesluit het, is gehou op Sondag 21 September by die Nederduits Hervormde Gemeente Hartebeeshoek. Tydens hierdie uitsonderlike seremonie is ’n tablo van die voortekkers se tien waardes uitgebeeld. Die Oordleier, Mnr Chris Koukeas, het die oorhandiging gedoen en die Kommandoleier, Hanno Smit, het die saluut waargeneem.

 

Pret :

 

Gesonde pret is die belangrikste kenmerk van ons aktiwiteite vir die kinders.

Buiten vir die weeklikse pret tydens spanbyeenkomste bied ons Kommando ook elke kwartaal pretbyeenkomste aan. Soos reeds genoem was daar op 27 Januarie ‘n waterkaskenades gehou. Op 7 April het die polisie ons besoek. Tydens die volgende kommandobyeenkoms gehou op 23 Junie is die kinders verras deur ‘n praatjie oor swepe. ‘n Heerlike sop-en-speletjie aand is in die skoolsaal op 21 Julie aangebied. Die laaste Kommandobyeenkoms en afsluiting op 27 Oktober, gaan in die vorm van Boeresport aangebied word.

 

Avontuur :

 

Vir ‘n kind vorm avontuur ’n baie belangrike element in hul opvoeding, en weereens kon Arbeidsvreugde Voortrekkerkommando in hierdie behoefte voorsien. Ons eerste kamp, wat dan ook as bemarkingskamp gedien het om nog nuwe lede te werf, het op 7 - 8 Februarie plaasgevind. Tydens die April skoolvakansie het kinders die Hoëveld of Jakaranda Gebiedskamp (5 dae) by Hartebeesfontein, Dinokeng omgewing, bygewoon. Ander het weer verder noord beweeg en die Gebiedskamp (5 dae) by Tzaneen bygewoon. Tydens die Julie Skoolvakansie het van ons voortrekkers die Seejol kamp by Swartvlei bygewoon, terwyl ons ander die koue winternagte by die Oostelike PD kamp gaan trotseer het.

 

Natuurlik is avontuur nie net beperk tot kampe nie, en ons Kommando het ook ’n baie suksesvolle Nagmars op 8 Augustus by die Voortrekkermonument aangebied.

Die Penkop en Drawwertjie spankamp is gehou op 23 - 24 September by “Die Hoekie” kampterrein. Die “middel-van-die-week” kamp is afgesluit met ’n perdrit by die Bon Accord dam.

 

Afsluiting :

 

Arbeidsvreugde Voortrekkerkommando kan met trots terug kyk na ʼn suksesvolle jaar vol leersame, prettige aktiwiteite. Ons opregte dank aan die Bestuur van Laerskool Theresapark, die onderwysers wat betrokke is en die Beheerliggaam, vir hul volgehoue ondersteuning.

 

Die Kommando sal graag nouer wil saamwerk met die Beheerliggaam van die skool in die werwing van nuwe Graad 1 leerlinge.